nojus.com  |  Pradžia  |  Akordai  |  Muzika

DULKĖS KELYJE

Įžanga:
C / C 9 / C /C9
Em / Em7 / Em / Em7

Em                          C
Šiandien prisigersiu lietaus
G                          D
Kai dangus mane nubaus
Visą naktį su draugais
Dainuosiu dainas po klevais

Man reikia nakties kur tamsa
Paslepia mane
Kur nurimus širdis
Džiovina akis

Prd.:
C              G
Vėjas laukuose
D               Em
Smėlis delnuose
Dulkės kelyje
Paslepia mane
Vėjas kalnuose
Smėlis delnuose
Dulkės kelyje
Paslepia mane

Šiandien mes turim tik savo mintis
Ir savo jausmus
Girdim tik savo širdis
Ir savo balsus

Žinau rytoj su diena
Išnyksiu ryte
Pasiėmęs tik tai
Ką radau rūke

O visa kita tik

Vėjas laukuose
Smėlis delnuose
Dulkės kelyje
Paslepia mane
Vėjas kalnuose
Smėlis delnuose
Dulkės kelyje
Paslepia mane

Solo:
Em / D / G / Am C / H / Am
Em / D / G / Am H / C / H


VISKAS BUS GERAI

Įžanga:
Em D Cmaj7 C

Em D Cmaj7 C
Rytas aušo visom gegužio spalvom
G D Am C
Nešdamas gražiausią dieną
O likimas grojo savo stygom
Kai tavo kelią kirto gyva siena

Debesų kilimais šilkiniu rytu
Kėlėsi skleidė sparnus diena
Pasidabinus nakties sapnu
Ėjo atėjo jauna

Atnešė rūką ankstyvą lankų
Kur nusileido naktį dangus
Brido per jį ir dainavo balsu
Vienišas ryto žmogus

O tiesiam kely prie baltų beržų
Kur pasiklydo pievų žiogai
Laikas sustojo nežinau negirdžiu
Kaip ir kada antrąkart gimei

Prd:
G D Em
Bet aš žinau viskas bus gerai
C D G D
Kaip po nakties ateina diena
G D Em
Ir šimtus metų gyvens tavo darbai
C D G D Am C
Vaikų vaikų širdyse debesų laiškuose

Em D Em Hm
Kentėk gyvenimas šaukė kentėk
C D Am
Nepasiduok - aš laikau ant rankų
Em D Em
Sugrįžk akys plaukė sugrįžk
C D Am C
Aš pasitiksiu tave prie vartų

Em D Cmaj7 C
Laukimą tikėjimas meldė kasdien
G D Am C
Kai neturi jėgų net keltis
Bet atėjo diena atidarė duris ir jie
Pamatę viens kitą suklupo ant slenksčio


MANO DIENOS

Dm / c / Bb - 4k.
Dm C Bb
Mano dienos miršta be skausmo
Dm C Bb
Mano dienos akmenėja
Gm C Dm
Ir tiktai vėjas many gyvens
Gm C Dm
Širdis sulaukė rudens
Gm C Dm
Ir tiktai vėjas man širdį guos
Gm C Dm
Sielą išleidau laukuos

O dar vakar buvau šventėj
O dar vakar aš kalbëjau
Man taip gera ramu širdy
Man taip gera ar supranti
Man taip gera lyg užmaršty
Bet tai buvo vakar ar supranti

Em D C
Mano dienos kaip rudenio lapai
Em D C
Mano dienos krenta ant tako
Am D Em
Vėjai nupūs visus lapus
Am D Em
Nuskris mano dienos kitų nebus

D Cmaj7 Am

Pried.:

Am Em
O rudenį gelsvą
D Cmaj7 Am
Mano žodžiai nublanksta
Em D
Prieš tavo grožį (dangų melsvą)
Cmaj7 Am
Vidinį balsą

1992.11.11 - 2013


VĖJAI

Em Am7
siena akmenų kelio atgal nėra
H7 Em
tiesiai prieš akis kyla
tu surask mane ten už vandenų
gal aš būsiu dar gyvas

veidas pilnaties akimis žvaigždžių
nušviečia melsvai krantą
vėjai vakarų kuria dainas nakties
kalbina ir tiesia ranką

Prd.:
Hm7 Em C
viską tu pamiršk praeitį ir kelius
Am D7 Em
kuriais mes taip ilgai ėjom
Hm7 Em C
o tuos kelis žodžius sudegink ir sugrįžk
Am D Em
pelenus išbarstys vėjai

rūkas debesų tolimam krante
nešasi aukštyn sielas
tu surask mane ten už vandenų
gal as būsiu ne vienas

kur tūkstančiai veidų akimis dangaus
nupiešia melsvai krantą
o muzika lietaus kuria gamas garsų
kalbina ir tiesia ranką

viską tu pamiršk praeitį ir kelius
kuriais mes taip ilgai ėjom
tuos kelis žodžius sudegink ir sugrįžk
pelenus išbarstys vėjai


BROLI

Fism A Hm D

Fm Hm
Kiekvienas rytas neša žinią
Fm A Hm
Šiandien man rytoj tau suspaus krūtinę
Tik vienas žodis paukščiu atskridęs
Užmerks akis liūdesys gerklėj įstrigęs

Prd.:
Fism A Hm D
O šiandien juokis mano Broli
Fism A Hm D
Dainuok dainas visas kiek moki
A Fism Hm D
Pakelk akis duok man ranką
Fism D A E
Kiek matai kiek turi tiek užtenka

Kiekvienas kelias kažkur baigias
Kur pradžia pabaiga mūsų laiko
Vėl kitas rytas kitas žingsnis
Kurį tu dar taip ilgai prisiminsi

O šiandien juokis mano Broli
Dainuok dainas visas kiek moki
Pakelk akis duok man ranką
Kiek matai kiek turi tiek užtenka

Solo: Cism A Fism E - 4 k.


TIESA

Em Am H Am D C H Em

Em Am
Kieno kieno matau akis
H Em
Ir ką šaukiuos
Am D C
Ką gero pasakys
H Em
Ir ką išduos

Prd.:
C D7 Em
Tu būsi kalta
C D7 G H
Jei norėsi išeit
C D7 Em
Kai mano tiesa
C H Em
Bus per sunki

Su kuo su kuo keliauju aš
Ir kam lenkiuos
Prieš ką prieš ką klūpau kas nakt
Ir kam meldžiuos

Tu būsi kalta
Jei norėsi išeit
Kai mano tiesa
Bus per sunki


1000

Em D C
Jau ne pirmą ne antrą kartą
Em D C
Pamirštu tavo vardą
G Am Em
Per toli nuėjau
AM Hm C
O kelio galo nematau

Jau ne pirmą ne antrą dieną
Savyje griaunu sienas
O pilki debesys klaidų
Lietum sugrįžta ir žaibu

Prd.:
G D/Fis C Em
Dabar žinau man reikia tūkstančio metų
C G Am Em
Tik tūkstančio metų kad save surast
G D/Fis C Em
Dabar žinau man reikia tūkstančio žodžių
C G Am Em
Tik tūkstančio žodžių kad tave suprast

Jau ne pirmą ne antrą kortą
Pralaimiu ir už borto
Palieka gatvės ir kiemai
Kur kažkada gyvenai

Jau ne pirmas ne antras balsas
Šaukia skrenda be garso
Ir pasigauna mintis
Ir atsigauna širdis

Dabar žinau man reikia tūkstančio metų
Tik tūkstančio metų kad save surast
Dabar žinau man reikia tūkstančio žodžių
Tik tūkstančio žodžių kad tave suprast


NIEKADA NIEKADA

Am D Am D Fmaj7 G

Kai mintys plaukia po lietaus
Ant lango vėl rašau
Tie žodžiai netelpa širdy

Tylinti naktis
Įeina pro duris
Ir kviečia atsisėst šalia

Akys tamsoje
Balsas tolumoje
Dainuoja tyliai ar girdi

Prd.:
F C
Kad tavo akių šviesa
G Am
Išvestų iš tamsos
Ir kad niekada niekada
Nestigtų tau drąsos
Kad tavo stipri ranka
Vestų labirintais nakties
Ir kad niekada niekada
Neprarastum vilties

Jieškau nerandu
Bėgančiu keliu
Kaip tavo rankose gama

Skamba taip arti
Plakanti širdis
Suplėšo tylą ar girdi

Kad tavo akių šviesa
Išvestų iš tamsos
Ir kad niekada niekada
Nestigtų tau drąsos
Kad tavo stipri ranka
Vestų labirintais nakties
Ir kad niekada niekada
Neprarastum vilties


GARSAS

Įžanga:
G Hm Em Hm

G D Am
Iš praeities iš savo laukimų
C D Em
Iš paklydimų saldžių
Statėm pastatėm savo likimą
Nešdami kasdienybę ant savo pečių

Šiandien viltis dega liepsnoja
Niekas negali jos užgesint
Veda į priekį save aukoja
Rodos galėčiau atsispirt ir pakilt

Į mano veidą - vėjas
Kartu su manim išėjęs
Į mano krūtinę bangos
Į dangų kyla rankos

Pro debesų švininį šaltį
Renkam skaičiuojam nakties žvaigždes
Kai sustoję prie dangaus vartų
Mes pasitinkam savo kaltes

Susitikimais save auginam
Prisiminimų daugiau ir daugiau
Žaizdas nuplaunam lietum ir vynu
Gal pasidaro kažkiek ramiau

Prd.:
C D Em Am
Į mano veidą - vėjas
C D Em Am
Kartu su manim kentėjęs
C D Em Am
Į mano krūtinę - bangos
C D Em Hm
Į dangų kyla rankos

Į mano veidą - lietus
Kartu su manim bus
Į mano krūtinę - balsas
Į dangų kyla garsas

Solo: Em Hm / Am D /Em Hm / Am D


LIETŪS

Cism H Cism H
Pro atvertus langus išėjo dienos
E H Cism
Taip greitai net nepastebėjom
A Gis A H
Gėlių kilimuos palikom sielas
E H Cism
Ir pasivaikščioti išėjom

Cism H A
Mus pasitiko rudeniniai lietūs
E H Cism
Tiesiai į veidą kaip į širdį
A Gis A H
Dar ilgai bijojom kalbėtis
E H Cism
Negalėjom visko pasakyti

Gis A
Paklausyk kalba lietus
E H Cism
Atidaryk langus ar girdėjai
Gis A
Ar žinai kur bėgam abu
E A Cism A
Paskui rudens lietų paskui vėją

Prd.:
Fism E
Pro plačiai atvertas duris
H Cism
Į šimtus susitikimų
Kas pavys kas nepavys
Pirmų ir paskutinių
Kas vartus atidarys
Į kitų pasaulių krantą
Kas paklys kas nepaklys
A
Kas ieško tas suranda

O tavo veide tokios aštrios akys
Toks gražus gyvenimo troškimas
Paklaidino mus po medžių lapais
Su mūsų džiaugsmais ir žaidimais

Taip ruduo atėjo sugrįžo lietūs
Atplaukė upeliais plaukė plaukė
Dar ilgai neradom sau vietos
Bėgom per balas basi į lauką

Paklausyk kalba luetus
Atidaryk langus ar girdėjai
Ar žinai kur bėgam abu
Paskui rudens lietų paskui vėją

Pro plačiai atvertas duris
Į šimtus susitikimų
Kas pavys kas nepavys
Pirmų ir paskutinių
Kas vartus atidarys
Į kitų pasaulių krantą
Kas paklys kas nepaklys
Kas ieško tas suranda


© 2015 Darius Mileris Nojus

Updated 2019.04.08